Carta del president, Enric Llagostera

Les  més  sinceres  felicitacions  Arnau  per  la  gesta  aconseguida  aquest  passat  diumenge,  no  passa  cada  dia  que  algú  queda  CAMPIÓ   de  Catalunya  i  crec  que  és  un motiu  prou  important,  com  per  deixar-ne  constància  en  aquest  espai.

Però  més  enllà  d’aquesta  felicitació  individualitzada,  permeteu-me  que  la  faci  extensiva,  a  tota  la  gent  que  d’una  forma  o  una  altre  ha  col·laborat  per  que  l’Arnau  hagi  arribat  on  ha  arribat.

Han  estat  un  munt  de  persones,  que  amb  el  seu  esforç  i  dedicació  han  anat  acompanyant  a  aquest  jove  jugador,  en  la  seva  trajectòria  esportiva  i  alhora  personal.  Seria  molt  difícil  i  molt  perillós  ( per  por  de  deixar–me  a  algú ),  nombrar  una  a  una  a  totes  aquestes  persones,  però  no  és  tant  difícil  i  fins  i  tot  crec  que  és  un  deute  que  tenim  amb  elles,  de  valorar-los  la  seva  constància  i  la  seva  implicació,  per  haver  estat  decisius  a  la  hora  de  gestionar  aquesta  encara  que  curta,  brillant  trajectòria  de  l’Arnau.  Des  dels  responsables  de  l’àrea  tècnica  del  club,  des  dels  companys  que  dia  a  dia  entrenen  per  a  millorar  conjuntament,  des  de  tots  i  cadascun  dels  jugadors  o  entrenadors  sèniors  que  li  han  fet  costat,  tant  en  els  entrenaments  com  en  les  diferents  competicions  en  que  ha  participat,  i  no  podem  oblidar – nos  de  cap  manera  de  tot  l’entorn  familiar,  principalment  la  Silvia  ( la  seva  mare ),  que  al  llarg  d’aquests  cinc  anys  i  escaig  ha  estat  una  infatigable  companya  de  viatge  de  l’Arnau,  fent – li  costat  en  tot  moment  i  en  qualsevol  situació.

A  tots  vosaltres,  el  més  SINCER  i  SENTIT  agraïment,  per  haver  estat  protagonistes  principals  d’aquesta  història,  que  espero  i  desitjo  es  perllongui  en  el  temps,  tant  pel  que  fa  referència  a  l’Arnau  com  per  a  tots  i  cadascun  dels  jugadors  que  formen  aquesta  gran  família  que  és  el  Club  Tennis  Taula  Olot.

Moltes gràcies.

Enric Llagostera.

Feu un comentari